Een fijne kans om te starten

We realiseren tijdelijke, betaalbare woningen op de historische scheepsbouwgrond aan de Oostdijk in Oud-IJsselmonde: StartR Verolme. Deze modulaire woningen zijn vooral bestemd voor Rotterdammers die een wooncarrière willen (her)starten. Rotterdam heeft meer woonruimte nodig en met het StartR-concept biedt de gemeente hier en in de toekomst ook op andere locaties, betaalbare flexibele woonruimte voor groepen die het hard nodig hebben.

 

SituatieschetsCompact en betaalbare woningen

Op deze mooie locatie realiseert C3 Living een complex van 153 flexwoningen. De woningen worden vooraf in de op het terrein gelegen Hal F gebouwd. Er komen twee typen woningen; éénpersoonswoningen van 18 m2 en tweepersoonswoningen van 35 m2. Het zijn compacte en geheel zelfstandige modulaire woningen. Na enige jaren kunnen bewoners doorstromen naar een permanente woning en na een periode van tien tot vijftien jaar kunnen deze woningen elders een nieuwe plek krijgen. 


 

Verolme 1Voor buurtgenoten en urgente (her)starters

De vraag naar woonruimte onder jongeren in de omgeving is groot. Veel Rotterdammers willen graag een stap maken in hun wooncarrière, willen starten met een eigen huis of huishouden. En dit doen ze het liefst in hun eigen stad. Vooral voor jonge Rotterdammers en voor wie met spoed woonruimte nodig heeft, is het lastig een woning te vinden. Met het woonconcept StartR krijgen deze doelgroepen een woonkans aangeboden.

De StartR woningen zijn sociale huurwoningen waarbij het aanvragen van huurtoeslag mogelijk is. Deze woningen zijn primair bedoeld voor starters tot en met 27 jaar, voornamelijk uit IJsselmonde. Daarnaast zijn er woningen voor urgent woningzoekenden en is een deel van de woningen bedoeld voor jonge statushouders. Er wordt altijd gezorgd voor een goede mix. 


Lokaal gefabriceerdVerolme 2

Uniek aan StartR Verolme is de plek: de modulaire woningen worden in een nabijgelegen hal gebouwd. Door de woningen in de fabriek te bouwen (prefabricage) kan snelheid gemaakt worden. Dat tempo is nodig vanwege de huidige woningkrapte. De productie wordt opgestart met medewerking van NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid), hiermee kunnen toekomstige (her)starters woonachtig op deze StartR-locatie een opleiding en werkervaring aangeboden krijgen. We bouwen niet alleen aan modulaire woningen, we bouwen ook aan carrières!  


Wonen op Verolme:

Van Scheepsbouw naar groene woonplek

De huidige industriële uitstraling van het gebied krijgt met StartR een andere invulling. Van industrieel naar wonen. Van ruw en rauw naar groen en gras. Hier starten nieuwe wooncarrières, nieuwe vriendschappen en nieuwe verbindingen. Rotterdam heet alle StartR’s en haar nieuwe bewoners van harte welkom. De nieuwe StartR woningen worden de overgang van de woonwijk naar de historische scheepswerf. De flexwoningen worden in een groene omgeving geplaatst waar groen, wonen en water elkaar ontmoeten en waar huidige en toekomstige bewoners van kunnen genieten, net als buurtbewoners. De bouw van de flexwoningen in de nabijgelegen hal, krijgt een belangrijke rol als productielocatie en als werkplaats voor de bewoners. 


Verolme 4

Wonen met aandacht 

Op het wooncomplex komt een beheerder waarbij toekomstige bewoners en ook de omwonenden, terechtkunnen met vragen of opmerkingen. De beheerder zorgt verder dat de buurt netjes blijft en dat iedereen zich houdt aan de afspraken zoals deze vermeld zullen worden in het huurcontract wanneer een nieuwe bewoner de woning betrekt. Het project biedt een mooie woon- en carrièrekans voor jongeren tot 27 jaar uit de omgeving. Daarnaast draagt het plan bij aan extra groen en speelruimte in de wijk. 

 

 


Planning

De aanvraag omgevingsvergunning loopt momenteel, naar verwachting zal deze in juni 2024 gegund worden. Na gunning is het mogelijk om te reageren op de plannen. Zodra de omgevingsvergunning wordt afgegeven, kan het plan verder worden ontwikkeld. De verwachting is dat er medio 2025 gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Actuele informatie over het project, de procedure en de planning is altijd terug te vinden op c3living.nl/startr en rotterdam.nl/startr.


SOFIELogo EFRO SOFIE fondsnaam

Met inzet van onder andere de middelen uit het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie (SOFIE) is dit unieke project tot stand gekomen. SOFIE is ondermeer gericht op het vergroten van het aantal geschikte bedrijfs- en werklocaties in het Stadshavens- en NPRZ-gebied. Maar SOFIE is meer. Kortgezegd: zonder de herontwikkeling van de voormalige Verolmehal is er geen plek voor de bouw van de woningen. Zonder de woningen was er geen impuls voor de ontwikkeling van deze hal. In de Verolmehal is ruimte om te werken, te leren en te bouwen aan tijdelijke, betaalbare woningen. SOFIE is juist bedoeld om die mix van werken, wonen en leren financieel mogelijk te maken. Door een passende financiering te bieden. Meer weten over SOFIEwww.SOFIErotterdam.eu


 

Initiatiefnemers

C3 Living

C3 Living bouwt comfortabele en betaalbare, modulaire woningen voor onder andere StartR Verolme. We hebben ruime ervaring in het realiseren van waardevolle woonprojecten, de omvang van onze projecten verschilt van klein tot groot. Bekijk een greep uit deze projecten via de c3living.nl/projecten.

Woningcorporatie Havensteder

De woningen worden verhuurd door C3 Living. De woningen zullen worden toegewezen via Woningcorporatie Havensteder. De toewijzing moet nog worden uitgewerkt, de verwachting is dat woningzoekenden later kunnen reageren op de woningen via Woonnet Rijnmond. Het is dus goed om daar alvast geregistreerd te staan. woonnetrijnmond.nl.

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk en wil faciliteren dat er snel meer betaalbare woningen voor de starter en herstarter op de markt komen. StartR locaties leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Bekijk meer informatie op rotterdam.nl/startr.

NPRZ

Dit project kan laten zien waar een goede samenwerking toe in staat is: woonruimte voor jongeren uit de buurt, woonruimte met werk voor statushouders en andere doelgroepen, en al van te voren goede afspraken over tussentijdse doorstroom en uitstroom bij beëindiging. Bekijk de programma's van NPRZ op nprz.nl.

 

 

Logo C3 Living Tekengebied 1Logo Gemeente Rotterdam Tekengebied 1Logo Provincie Zuid Holland Tekengebied 1Logo Start Foundation Tekengebied 1Logo Havensteder Tekengebied 1Logo NPRZ Tekengebied 1

Nieuws